Disclaimer

De Fluitketel Masterlight Collectie in de winkel
De Fluitketel Masterlight Collectie in de winkel
De Fluitketel Masterlight Collectie in de winkel

Geweldige collecties in sfeervolle en energiebewuste verlichting voor iedereen

DISCLAIMER - 1

De op deze website getoonde informatie is door De Fluitketel met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De Fluitketel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

DISCLAIMER - 2

Hoewel De Fluitketel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Fluitketel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door De Fluitketel worden onderhouden zijn enkel en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Fluitketel uiterst zorgvuldig is tav. de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Fluitketel worden onderhouden wordt afgewezen.

DISCLAIMER - 3

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Fluitketel. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

De Fluitketel LED-Verlichtingsspeciaalzaak.

Verlichting zoals het hoort

error: Content is protected !!